NÉT CHỮ HỌC VIÊN TRƯỚC VÀ SAU KHÓA HỌC

Mình k bao h so sánh chữ học viên với bất cứ ai bởi ở thời điểm hiện tại bạn này có thể hơn nhưng ở thì tương lai thì điều đó chưa chắc chắn chỉ bảo các em ấy rằng ” hôm nay phải hơn mình hôm qua ”  có những bạn viết bài xong bị phạt 14-15 trang/ ngày bao h nhận ra đc lỗi sai thì thôi ^^ hỏi lí thuyết k trả lời đc thì phạt, viết sai 1 lỗi phạt 1 bài

Tham khảo album chữ TRƯỚC và SAU của học viên QueenBee

http://bit.ly/2mrUW8e